Andelstämma 24.4.2022

Andelstämma 24.4.2022

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Söndagen 24.4.2022, kl. 18Svenskborg, Vessövägen 191 Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 17.30−18.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt. Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12). Bokslutshandlingar och övrig information:I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en…

Varför funkar inte Vessönet?

Varför funkar inte Vessönet?

Det är rätt sällan som Pamela eller Teet får telefonsamtal av abonnenter. En vanlig fråga är att ”Fungerar Vessönet?”. Under tio år har Vessönet haft driftsstopp bara några enstaka gånger. Avbrotten har berott på att Telia har gjort underhållsarbeten i Nygård eller i Aunela i Borgå. Vessönet har genom åren också bytt ut apparatur. Senast…

Vessönet fyller 10 år

Vessönet fyller 10 år

Vessönet fyller den 14.9.2021 tio år, men tanken att få snabba internetförbindelser till Vessö hade grott redan länge. Många var irriterade över dåliga ADSL- och mobila förbindelser. Gnistan till ett möte som slutligen samlade 35 Vessöbor till Svenskborg den 11.9.2011 var att Borgå Vatten skulle påbörja grävarbeten i Kroksnäs. Professor Nisse Husberg från fiberbolaget i…