Andelsstämma 24.4.2022

Andelstämma 24.4.2022

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Söndagen 24.4.2022, kl. 18
Svenskborg, Vessövägen 191

Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 17.30−18.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt.

Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12).

Bokslutshandlingar och övrig information:
I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en vecka före stämman genom att kontakta kassören.

Kontaktuppgifter: Robert Juslin, tel. 0400 813 203, robert.juslin@gmail.com

Vessönet har uppdaterat anslutningsavtalet. Det nya avtalet presenteras på bolagsstämman. Förändringarna i avtalet berör inte ingångna abonnentavtal och föranleder ingen åtgärd av abonnenten. Länk till abonnentavtalet.

Länk till Vessönet Anl Osk stadgar

Efter mötet allmän information och diskussion om Vessönets skötsel.

Välkommen!

Vessönets styrelse