Frågor och svar

Hur beställer jag en anslutning?
Genom att först ansöka om medlemsskap i andelslaget Vessönet Anl. Osk.

Hur snabbt kan jag få min anslutning?
Länk till Vessönets täckningskarta. Om du har huskabeln grävd från kopplingspunkt till huset, kan du koppla in dig genast.

Varför är anslutningsavgiften 2 400?
Styrelsen har resonerat sig fram till en anslutningsavgift om 2 400 euro med en budget som ska täcka hela fiberprojektet på Vessö. Vessö har en besvärlig terräng och avståndet mellan fastigheterna är långa så det går åt många grävtimmar och mycket kabel för att kunna göra stomnätet klart. Vårt mål är att inte göra vinst utan att erbjuda en fiberanslutning till lägsta möjliga kostnad.

Kan min firma vara medlem?
Vi rekommenderar att medlemskapet inklusive fiberreserveringen registreras på den person eller det företag som äger fastigheten. Observera att firmans fullmakt alltid krävs då person ska representera firmans medlemskap. Anslutningen och installationen går det såklart att ta på firmans bekostnad.

Kan jag få min anslutningen på avbetalning?
Javisst. Vessönet kommer att erbjuda finansiering, men du kan såklart också kontakta din bank för ett lån på 24 eller 36 månader.

Varför innehåller anslutningsavgiften ingen moms?
Eftersom anslutningsavgiften är återbetalbar om fastigheten upphör och överföringsbar till ny ägare (läs Vessönets stadgar) är den enligt momslagen mervärdesskattefri. Samma gäller även anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp.

Hur kopplas kabeländan till huset?
Läs vår beskrivning.

Kan jag ringa billigare via Vessönet?
Om din telefon är uppkopplad till hemnätet, så kan du ringa via olika kanaler t.ex. WhatsApp och Google Meets. Man kan också använda sig av IP-telefoni, och s.a.s. ha en fast bordstelefon.

Vad betyder det där med talko?
Under stödperioden byggdes Vessönet delvis med talkokraft. I dag hjälper Vessönets styrelsemedlemmar till med diverse uppdrag som hänför sig till att koppla in nya abonnenter till stomnätet. Vi pekar också ut var kopplingsbrunnarna finns och märker ut var fiberkablarna är nergrävda då det grävs på Vessö.

Har jag rätt till hushållsavdrag?
Javisst, du är berättigad till hushållsavdrag för grävarbete och installation på din tomt, men ej tekniskutrustning.

Var finns Vessönets central?
Vessönets byaväxel i Svenskborg är uppkopplad till Telias central i Nygård. Vi har också en mindre byaväxel i Sondby.

Hur finansierade Vessönet byggandet?
Under understödsperioden finansierades projektet med EU-stöd och skärgårdsunderstöd beviljat av Borgå stad samt medlems- och uppkopplingsavgifter från våra kunder. Vessönets bygge har också finansierats med banklån.

Ingår det TV-kanaler i Vessönets abonnemang?
Som Vessönets kund kan du fritt välja operatör för att få underhållning till din TV-apparat. I Vessönets abonnemang ingår inte IP-TV. Men med ett Vessönets abonnemang kan du njuta av underhållning med bästa skärmkvalitet.

Kan fiberkabeln skadas av t.ex. tjälen?
Vessönets stomkablar finns på ca 70 cm djup. På vissa ställen, där det funnits behov finns de i skyddsrör. På samma sätt byggs också de stora operatörernas fibernät eller fibernätet till telemasterna. Kablarna uppfyller IEC standarden och är skyddade också för tjälen. Fibern kan gå sönder om den t.ex. grävs av.

Fungerar Vessönet om det blir strömavbrott?
Vessönets byaväxlar finns bakom UPS som fungerar under flera timmar efter strömavbrottets inbrott beroende på belastningen. Om din WLAN-router är uppkopplad till en UPS kommer ditt hemnät att fungera beroende av batterikapaciteten en tid under strömabrott.

Hur många datauttag ska jag ha per rum?
Vi rekommenderar två uttag per rum för hemma nätverket. Då har du bekvämt använda tv eller annan apparat samtidigt. I hjälpkök eller tekniskt uttrymme är det bra att ha uttag. Men i dag fungerar också de flesta apparater också trådlöst. Vessönets fiberrouter fungerar också trådlöst. WLAN-routern fungerar bäst allra närmast den. Om man har tjocka mellanväggar i huset, eldstäder och andra hinder i huset blir signalen svagare. Vi rekommenderar att man också har s.k. slavar i huset som ser till att huset har en bra täckning.
Man kan också överföra signal via husets elnät och använda befintliga eluttag med powerline-adapter. Det här är ett förmånligt system som inte kräver kabelinstallationer.

Vad betyder ”Andelslaget har rätt att röra sig utan ersättning på medlems egendom då nätverket byggs, repareras eller förbättras”?
Det här är en s.k. ”standard fras” som finns i anslutningsvillkor också hos elbolag och dylika infrabyggare. Såklart kontaktas abonnenten på förhand och andelslagets strävan är att inte behöva röra sig på abonnentens tomt. Det är i allas intresse att anslutningen fungerar.

Ökar strålningsrisken om man har trådlöst hemma?
Vessönets router som ingår i kopplingspaketet har trådlös WLAN. Om du är rädd för strålningen så kan du koppla ur antennen. Genom att bygga ett fast nätverk hemma minimerar du strålningen, men tyvärr så kan du inte bli kvitt den mobila strålningen från t.ex. mobilmasterna utomhus.

Varför visar telefoner och pekplattor lägre hastighet?
Det beror på att mobila grunkor inte alltid har tillräckligt högklassiga nätverkskort, detta gäller också ”billigare” datorer.

Min dator visar inte 100/100 mbit/s?
Vessönets 100/100 Mbit/s är en nominell maximihastighet. Hastighetsmätare som finns på nätet fungerar med flash och när hastigheten börjar stiga över 30-40 mbit/s så orkar inte heller flashen med i svängarna. Pekdatorer och mobiltelefoner visar betydligt lägre hastigheter än bordsdatorer. Om din dator är gammal så är den också långsammare än en ny. Också en ny dator kan vara långsam om den har ett ”sämre” nätkort eller långsam processor/hårdskiva. Om datorn har många program samtidigt öppna som du kör testet så kommer hastighetsmätaren att reagera på det. Virusskyddet kan också bromsa farten, och det är ju bara bra att skyddet undersöker grundligt dataflödet! Mät med många olika mätare och många gånger så får du en uppfattning om medelhastigheten. Trådlöst ger också sämre hastighet än fastuppkoppling till routern. De trådlösa antennerna brukar orka med ca 50-60 mbit/s om datorn finns i samma rum som fiberroutern. Om det landsomfattande nätet är belastat så är också Vessönet det. Det är helt normalt att hastigheterna växlar från sekund till sekund.

Kan en markkabel hängas i elstolpar
Fiberkabeltillverkarna produceras mark-, luft- och sjökablar. T.e.x. markkablarna kan inte hängas i luften eftersom de har ett metallhölje och skulle vara livsfarliga vid åska. Luftkablarna kan grävas ner i marken men då måste de skyddas av fin sand.

Kommer det flera frågor?
På den här sidan samlar vi alla knivskarpa frågor som berör oss alla. Du kan också skicka frågor per e-post info[ät]vessonet.fi