Om Vessönet

Vessönet Anl Osk (FO-nummer 2429347-7) erbjuder bredbandsanslutningar till personer och organisationer inom räckvidden för andelslagets optiska fiberkabelnät. Vessönets stomnät når alla byar på Vessö och också delvis öns strandområden. Största delen av fiberkablarna finns nergrävda i marken, men på vissa ställen finns det kablar i Borgå Elnäts elstolpar.

Fakta
  • Vessönet är ett andelslag grundat 14.9.2011
  • Vessönet inledde det EU-finansierade byggprojektet 31.10.2011 i Kroksnäs.
  • Vessönet stomnät når alla tio byar på Vessö och även vissa strandområden: Kroksnäs, Brattnäs, Hummelsund, Hommanäs, Nygård, Kurböle, Londböle, Baggböle, Skavarböle, Sondby, Köttboda, Storudden, samt Näse, Båtviken och Grundviken. Se täckningskarta
  • Andelslaget har närmare 200 medlemmar
  • Andelslaget har stadgeenlig andelsstämma i april