Felanmälan

Vessönets byaväxel är fjärrstyrd och vid eventuella störningar, avbrott och underhållsarbeten skickar Vessönets sekreterare ett sms till alla våra abonnenter. Vessönet är uppkopplad till Telias stomnät. Även Telia meddelar om sina avbrott på förhand och vi förmedlar informationen vidare till våra abonnenter via sms-meddelanden.
Eftersom elnätet på Vessö är känsligt för åskväder och strömavbrott, rekommenderar Vessönet att abonnenten skyddar sin hemrouter med UPS.

Om ditt abonnemang inte fungerar rekommenderar vi att du före du kontaktar oss kollar upp följande:
  1. Kolla att alla kablar till och från routern är inkopplade.
  2. Dra ut stöpseln till huvudroutern och eventuella slavroutrar om sådana finns i hemmet. Om ditt hemnät har en yttre mediakonverter, dra ut stöpseln även från den. Vänta en halv minut före du pluggar i stöpseln/stöpslarna på nytt. Vänta och kontrollera att lamporna på routern och mediakonvertern lyser och blinkar. Mediakonvertern har 6 lampor av vilka de två mittersta ska blinka. Orsaken varför vi rekommenderar att man drar ut stöpseln, är att då tvingar man routern att dela ut IP-adresser på nytt. Oftast beror felet i hemnätet på att någon apparat inte har fått ny IP-adress efter ett elavbrott.
  3. Koppla därefter en dator till huvudroutern med en nätverkskabel och kolla om du har uppkoppling till Vessönet. Om du har uppkoppling fungerar Vessönet, men wifi-funktionen har gått sönder eller så har dina eventuella andra routrar i hemnätet tappat kontakten till huvudroutern.
  4. Ifall problemet kvarstår, ring Pamela eller Teet. Ifall de inte svarar genast så ringer de tillbaks då det är möjligt för dem.
    Teet fakturerar för material, installation och kilometerersättning.

Felanmälan

Pamela Westerlund
tel. 040 550 9806

Teet Hiob
tel. 050 921 1296