Gräva på Vessö – Beställ karta

Vessönet Anl Osk har grävt optisk fiber sedan 31.10.2011. Vessönets stomlinjer täcker nästan hela Vessö. Fiberkablar är dragna till alla tio byar och delvis finns det stomkablar också längs strandområdena. Största delen av kablarna är markkablar men det finns också luftkablar på vissa områden. Alla stomfiberkablar är GPS-mätta och Vessönet har utförliga kartor som du kan beställa. Huskablar som är grävda på hustomterna är inte GPS-mätta, men de kan man få utmärkta med kabeldetektor.

Gräv tryggt

Då du har ett grävprojekt på Vessö är det viktigt att du vet var kablar finns, också av den orsaken att den som åstadkommer kabelbrott är ersättningsskyldig. Du kan gratis göra en förfrågning via tjänsten Kaivulupa.fi eller fylla i formuläret här nedan, så får du en karta i PDF-format och kan minimera risken för kabelbrott.
Vid brådskande fall kan kartor beställas per telefon av styrelsemedlem.

Utnyttja Vessönets avgiftsfria kabeldetektortjänst då du gräver i närheten av kablarna! Kartorna visar var kabeln går eller att det finns kablar på området, men genom att beställa kabeldetektortjänsten markerar Vessönet med färg i terrängen var exakt kabeln är nergrävd.


Fyll i formuläret

Vi skickar pdf-kartan till den e-postadress som du har angett i formuläret.