Njut av supersnabbt bredband

Med förbehåll för prisändringar.

Bli medlem

1. Bli medlem

Bli medlem i Vessönet ANL OSK genom att fylla i ansökningsblanketten och returnera den till postlådan vid Svenskis eller skicka den till en medlem i Vessönets styrelse. Andelslagets styrelse behandlar medlemsansökningen. Andelslagets sekreterare sköter om dokumenten och tillsammans undertecknar ni ansökningsblanketten i två exemplar. Andelslagets kassör skickar faktura på medlemsavgift 450 euro. Medlemsavgiften är en engångsavgift. Endast betald medlemsavgift berättigar till medlemsskap.

Ett medlemskap berättigar till 1 stycke fiber i stomnätet.

2. Beställ anslutning

När du vill beställa ett bredbandsabonnemang, så måste du vara medlem i andelslaget, se steg 1. Medlemmen fyller i beställningsblanketten och returnera den undertecknad i två exemplar till en medlem i Vessönets styrelse.
En anslutning kostar 2400 € och den kan betalas i en, två eller tre rater. Vessönet erbjuder också finansiering.

Medlemmen gräver på egen bekostnad fiberkabel från närmaste Vessönet kopplingspunkt till husknut. En tillräcklig mängd fiberkabel ingår i priset, men beställaren betalar för den sista 100 metern huskabel, se prislista. Kopplingsarbeten utförs av Vessönets entreprenör eller av Vessönet godkänd installatör. Då uppkopplingen är klar – betalar abonnenten också en månatlig avgift till andelslaget.

3. Beställ installation

När fiberkabeln är dragen till husknuten, och din beställning är behandlad av Vessönet kan du ansluta dig. Installationen utförs av Teet Hiob. Till installationspaketet ingår en kopplingsbox, mediakonverter och WLAN-router, men du kan alltid uttöka ditt hemnät med extra routrar och datauttag. Ring Pamela eller Teet för att få mera instruktioner om hur du drar fiberkabeln in i huset etc.
Vessönet erbjuder 100/100 Mbs och (500/500 Mbs anslutningar på norra Vessö).