Prislista

Andelslagets medlemsavgift, 450 €

Ingår en fiberreservering vid stomkabeln nära din tomtgräns.
Engångsbetalning. Obligatorisk för alla medlemmar.

Anslutningsavgift, 2400 €

Till priset tillkommer grävarbeten från stomlinjen till husknuten samt de 100 sista metrarna kabel*.
Anslutningsavgiften innehåller inte moms. Obligatorisk avgift.
Anslutningsavgiften kan betalas i 1 eller 3 rater, eller med finansiering.

Huskopplingspaket, ca 330 €

I priset ingår installation av kopplingsdosa, mediakonverter, WLAN-router.
I priset ingår moms 24 %. Installationsarbetet kan dras av i beskattningen. Läs mer om hushållsavdraget.
Installationen utförs av Tmi TeleTeet/Teet Hiob. Begär av offert av Teet ifall ni önskar utvidga ert hemnät eller få konsultation om hemnät och datakabeldragningar.

Månadsavgift, 39 €

Hastighet 100/100Mbs. I priset ingår moms 24 %. Faktureringsintervall 3 månader.
Vi erbjuder även 500/500Mbs (ej Sondbyområdet).
500/500Mbs månadsavgift 54 €, inkopplingsavgift 279 €

*) Sista 100 meter huskabel

Jordkabel, tot. 57 € (inklusive moms 24 %)
Luftkabel, tot. 93 € (inklusive moms 24 %)

För att priset att ansluta sig skall vara det samma för alla, oberoende när man anslutit sig, tillämpar vi en abonnentens egen andel om 57 € för jordkabel och 93 € för luftkabel. EU stödet vi erhöll krävde en egen andel. För övrigt ingår behövlig huskabel i anslutningsavgiften.


Med förbehåll för prisändringar.