Vessö som snabbast

Optisk fiber i alla byar på Vessö. Månadsavgift 39 €

Vessönet finns i alla byar

Fiberandelslaget Vessönet startade år 2011 och har byggt fiber till alla tio byar och även vissa strandområden har optisk fiber. Vessönet erbjuder som standard 100/100 Mbs anslutningar i Kroksnäs, Brattnäs, Hummelsund, Hommanäs, Nygård, Kurböle, Londböle, Baggböle, Skavarböle, Sondby, Köttboda, Storudden samt Näse, Båtviken och Grundviken!
Abonnenter på norra Vessö har också möjlighet till 500/500 Mbs anslutningar.

Nyheter från Vessönet

Andelsstämma 24.4.2022

Andelstämma 24.4.2022

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Söndagen 24.4.2022, kl. 18Svenskborg, Vessövägen 191 Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 17.30−18.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt. Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12). Bokslutshandlingar och övrig information:I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en…
Läs mer Andelstämma 24.4.2022

Beställ anslutning

Anslutningen innehåller
  • Inkoppling i stomnätet, nominell hastighet 100/100 Mbs,
    i norra Vessö möjlighet också till 500/500 Mbs.
  • Huskabel från inkopplingspunkt till husknut, men sista 100 meter kabel faktureras
  • Konsultation inför grävningen och inkopplingen
  • Märkning av t.ex. elkablar före grävning
  • Fiberkopplingsbox som används vid installation

Ska du gräva på Vessö?

Ta kontakt. Vessönet märker ut fiberkablarna med en en kabeldetektor.