Vessö som snabbast

Optisk fiber i alla byar på Vessö. Månadsavgift 39 €

Vessönet finns i alla byar

Fiberandelslaget Vessönet startade år 2011 och har byggt fiber till alla tio byar och även vissa strandområden har optisk fiber. Vessönet erbjuder som standard 100/100 Mbs anslutningar i Kroksnäs, Brattnäs, Hummelsund, Hommanäs, Nygård, Kurböle, Londböle, Baggböle, Skavarböle, Sondby, Köttboda, Storudden samt Näse, Båtviken och Grundviken!
Abonnenter på norra Vessö har också möjlighet till 500/500 Mbs anslutningar.

Nyheter från Vessönet

Andelsstämma 24.4.2022

Andelstämma 24.4.2022

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Söndagen 24.4.2022, kl. 18Svenskborg, Vessövägen 191 Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 17.30−18.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt. Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12). Bokslutshandlingar och övrig information:I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en…
Läs mer Andelstämma 24.4.2022
Telia servicearbete

Telia har serviceavbrott 10.1.2022

Servicearbetet 10.1.2022 uppskattas medföra två 45 sekunder långa avbrott kl. 01-05. Om ni märker problem i uppkopplingen efter servicearbetet, ber vi er dra ut routerns strömkabeln för ca två minuter. Starta upp även alla apparater som är kopplade till routern. Testa på nytt. Ni kan också ringa Pamela 040 550 9806.
Läs mer Telia har serviceavbrott 10.1.2022

Beställ anslutning

Anslutningen innehåller
  • Inkoppling i stomnätet, nominell hastighet 100/100 Mbs,
    i norra Vessö möjlighet också till 500/500 Mbs.
  • Huskabel från inkopplingspunkt till husknut, men sista 100 meter kabel faktureras
  • Konsultation inför grävningen och inkopplingen
  • Märkning av t.ex. elkablar före grävning
  • Fiberkopplingsbox som används vid installation

Ska du gräva på Vessö?

Ta kontakt. Vessönet märker ut fiberkablarna med en en kabeldetektor.