Nya stadgar

Vessönet Anl Osk:s nya stadgar är godkända och registrerade hos Patent- och registerstyrelsen (PRH) den 6.5.2024. Stadgarna behandlades på andelsstämman 20.3.2024.