Fusionsplanering.

Fusionsplaneringen framskrider stegvis

Vessönets fusionsplanering tillsammans med det östnyländska fiberandelslaget LPOnet framskrider enligt de planer som presenterades i samband med andelsstämman 20.3.2024.

Under sommaren kommer en medlems anslutningsavgift 2400 € (moms 0 %) att ersättas av en anslutningsandel vars täckningspris är 2400 € (inkl. moms). Under juni kommer Vessönet att konvertera anslutningsavgifterna till anslutningsandelar så att avgiften kan överföras till eget kapital och andelslaget kommer därmed att betala moms för anslutningsandelarna. Styrelsen rekommenderar att alla abonnenter godkänner konverteringen, vilket också godkändes av andelsstämman 20.3.2024. Abonnenterna kommer att kontaktas från och med 11.6.2024.

En Vessönet anslutningsandel kommer att ge rätt till en motsvarande LPOnet anslutning.

Vessönets medlemmar bibehåller den fiberreservering som medlemskap ger rätt till vid planerad fusion med LPOnet. Detaljer om hur medlemskapet övergår och om medlemsförmåner i LPOnet presenteras senare.