Ibjudan till andelstämma 2023.

Andelstämma 20.3.2024

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Onsdagen 20.3.2024, kl. 18
Svenskborg, Vessövägen 191

Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 17.30−18.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt.

Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12).

Bokslutshandlingar och övrig information:
I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en vecka före stämman genom att kontakta kassören.

Kontaktuppgifter: Robert Juslin, tel. 0400 813 203, robert.juslin@gmail.com

På andelsstämman behandlas styrelsens förslag på ändringar i Vessönets stadgars 7 § , 9 §, 10 § och 13 §.

I paragraf 7 föreslås att införa en anslutningsandel som kan ersätta tidigare anslutningsavgift, i paragraferna 9 och 10 ersätts anslutningsavgift med anslutningsandel och paragraf 13 uppdateras enligt den nya Lagen om andelslag.

Länk till Vessönet Anl Osk stadgar

Efter mötet information och diskussion om Vessönets utvecklingsplaner tillsammans med LPOnet. I styrelsens vision finns en eventuell fusion med LPOnet. LPOnets VD Ilari Anttila och försäljnings- och marknadsföringsdirektör Mats Åminne finns på plats för att berätta mera om LPOnet och svara på frågor.

Välkommen!

Vessönets styrelse