Telia servicearbete

Telia har serviceavbrott 10.1.2022

Servicearbetet 10.1.2022 uppskattas medföra två 45 sekunder långa avbrott kl. 01-05.

Om ni märker problem i uppkopplingen efter servicearbetet, ber vi er dra ut routerns strömkabeln för ca två minuter. Starta upp även alla apparater som är kopplade till routern. Testa på nytt.

Ni kan också ringa Pamela 040 550 9806.