Ibjudan till andelstämma 2023.

Andelstämma 23.4.2023

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Söndagen 23.4.2023, kl. 16
Svenskborg, Vessövägen 191

Anmälning till stämman sker på mötesplatsen kl. 15.30−16.00, av ombud krävs undertecknad fullmakt.

Andelsstämman behandlar de stadgeenliga ärendena (§ 12).

Bokslutshandlingar och övrig information:
I enlighet med 5 kap 23 § i Lag om andelslag finns det möjlighet för medlem att ta del av bokslutshandlingarna en vecka före stämman genom att kontakta kassören.

Kontaktuppgifter: Robert Juslin, tel. 0400 813 203, robert.juslin@gmail.com

Länk till Vessönet Anl Osk stadgar

Efter mötet allmän information och diskussion om Vessönets skötsel.

Välkommen!

Vessönets styrelse