Telia servicearbete

Telia har serviceavbrott 13.7.2023

Servicearbetet 13.7.2023 uppskattas medföra ett 30 minuters avbrott kl. 04.

Om ni märker problem i uppkopplingen efter servicearbetet, ber vi er dra ut routerns strömkabeln för ca två minuter. Starta upp även alla apparater som är kopplade till routern. Testa på nytt.

Ni kan också ringa Pamela 040 550 9806.