Åska

Varför funkar inte Vessönet?

Det är rätt sällan som Pamela eller Teet får telefonsamtal av abonnenter. En vanlig fråga är att ”Fungerar Vessönet?”. Under tio år har Vessönet haft driftsstopp bara några enstaka gånger. Avbrotten har berott på att Telia har gjort underhållsarbeten i Nygård eller i Aunela i Borgå. Vessönet har genom åren också bytt ut apparatur. Senast förnyade andelslaget våren 2020 UPSarna i Svenskborg och Sondby. Ett avbrott som tog ca 2 minuter. Alla abonnenter fick meddela om detta per sms.

Om Vessönet inte funkar i hemmen så beror det för det mesta på att routern med WLAN har fått fnatt eller helt enkelt gått sönder – eller att apparater tillkopplade till routern har tappat IP-adressen. Den saken kan lätt fixas med att dra ut stöpseln från routern och omstarta routern.

Pamelas har misstankar om att routrarna som innehåller mycket fin teknik tål en viss mängd strömavbrott och såkallade elspikar. Också eltillförseln till den externa mediakonvertern tål inte heller ”ojämn” ström. Med tiden tröttnar routrarna av det här och går sönder, ifall de inte skyddas av en UPS. Även UPSar kan gå sönder av åska, men det är rätt sällsynt.