Vessönet logo nätverk

Andelsstämma 28.6.2021

Välkommen på ordinarie andelsstämma måndagen den 28.6.2021 kl. 18.00 hos Robert Juslin, Londbölevägen 33. Läs inbjudan.