Anslutningen


Karta

SÅ BLIR DU MEDLEM ELLER KÖPER EN ANSLUTNING:

Steg 1 - bli medlem:
Bli medlem i andelslaget genom att fylla i ansökningsblanketten och returnera den till postlådan vid Svenskis eller skicka den till en medlem i Vessönets styrelse. Andelslagets styrelse behandlar medlemsansökningen. Andelslagets sekreterare sköter om dokumenten och tillsammans undertecknar ni ansökningsblanketten i två exemplar. Andelslagets kassör skickar faktura på medlemsavgift 450 euro. Medlemsavgiften är en engångsavgift. Endast betald medlemsavgift berättigar till medlemsskap.
Blankett - ansök om medlemsskap (pdf) »
Stadgar »
Bild på huskopplingen »


Steg 2 - bli abonnent:
När du vill beställa ett bredbandsabonnemang, så måste du vara medlem i andelslaget, se steg 1. Fyll därefter i beställningsblanketten och returnera den undertecknad i två exemplar till en medlem i Vessönets styrelse.

Man blir ansluten till Vessönet då stomnätet i din by är byggt och uppkopplat till det landsomfattande nätet via byaväxeln i Svenskborg. Beställaren ansvarar själv för grävarbeten fram till husknut och betalar den sista 100 metern huskabel. Kopplingsarbeten utförs av Vessönets entreprenör eller av Vessönet godkänd installatör. Då uppkopplingen är klar - betalar abonnenten också en månatlig avgift till andelslaget.
Blankett - beställ anslutning (pdf) »
Bild på huskopplingen »
Info om anslutningspaketet »
Blankett markägarens godkännande »
Anslutningsvillkor för abonnenter »
Prislista »

MEDLEMSÄRENDE:

Välkommen på ordinarie andelsstämma söndagen den 14.4.2019 kl. 18.00 på Svenskborg, Vessövägen 191. Läs inbjudan.

VESSÖNET PÅ TV

Spotlight to 13.12.2012 kl. 21.00 på YLE 5.

OM VESSÖNET I UUSIMAA 1.9.2012

Uusimaa sammanfattade vårt pressinfo 1.9.2012 så här.

OM 4G I HBL

Läs en bra artikel om Finlands trådlösa framtid av Nisse Husberg

SKÄRGÅRDSSTÖD

Borgå stad beviljade den 7.3.2012 Vessönet skärgårdsstöd 60 000 euro.

NTM-CENTRALENS STÖD

Vessönet har beviljats av NTM-centralen stöd. Projektnummer 15537.

LÄS GUIDEN!

Snabbare på webben - Finland upp till 100 Mbit/s. Ladda ner!

facebook